Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Reģiona izvēle
Kategorija
VV pozīcija
Pozīcijas numurs:
Garantija (mēnešos):
Atslēgas vārdi:
Specifiskās īpašības:
Filtrēt
Pozīcijas nr.: Preces specifikācijas Cena
CI113.2.8.1 Raksturojums: Divpusēja, mobila arhīva plauktu sekcija/ Izmēri: P - 2000 - 2100 mm, Dz - vismaz 600 mm, A - vismaz 2000 mm/ Plauktu sekcijas: aprīkots ar pretapgāšanās ierīci uz katru sliedi/ Plaukti: 24, (kopā ar nosedzošo plauktu), viena plaukta kravnesība vismaz 75 kg/ .: attālums starp plauktiem ne mazāk kā 330 mm, plauktu izmērs platums - 1000 mm, dziļums - 300 mm (pielaide ±25 mm), katra plaukta aizmugures daļa ar ierobežojošu malu, kas kalpo kā mapju atdure/ Mugursiena: nav/ Sliedes: ar līmeņošanas iespēju, augstums no grīdas 15- 20 mm. Sliedes vadīklas izgatavotas no tērauda, tiek stiprinātas pie grīdas. Ķēdes piedziņa uz katru sliedi, piedziņas mehānisms ar reduktoru/ Krāsa/pārklājums: cinkota/ Materiāls: karkass, plauktu sekcijas (sāni, plaukti un mugursiena) izgatavots no vismaz 0.8 mm biezām tērauda loksnēm/ Vispārīgās tehniskās un garantijas prasības: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/TP/CI113_Visparigas_tehn_garant_prasibas.pdf/ Cenā iekļauta: preces piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajās telpās, iepriekš ar pasūtītāju saskaņotā laikā/ Piegādes laikā jānodrošina: katrai mēb.vien.jābūt marķētai ar uzlīmi (apt.40x20 mm), marķ.jānorāda ražotāja un piegādātāja nosaukums, "EIS" un gada skaitlis, kurā veikta piegāde. Uzlīm.novietojums - uz mēbeles, lai apkārt.apst.iedarb. to nevar noņemt, noplēst vai citādi bojāt/ Pasūtītājs, veicot pasūtījumu, nodrošina: ka arhīva telpas grīdas nestspējai jābūt ne mazākai kā 1000 kg uz kvadrātmetru un grīdas līmeņa atšķirība uz 4 m nav lielāka par 5 mm/

 Ir pieejams papildaprīkojums
ar PVN: 725.89 EUR
bez PVN: 599.91 EUR


CI113.2.8.2 Raksturojums: Divpusēja, mobila arhīva plauktu sekcija/ Izmēri: P - 2000 - 2100 mm, Dz - vismaz 600 mm, A - vismaz 2300 mm/ Plauktu sekcijas: aprīkots ar pretapgāšanās ierīci uz katru sliedi/ Plaukti: 28, (kopā ar nosedzošo plauktu), viena plaukta kravnesība vismaz 75 kg/ .: attālums starp plauktiem ne mazāk kā 330 mm, plauktu izmērs platums - 1000 mm, dziļums - 300 mm (pielaide ±25 mm), katra plaukta aizmugures daļa ar ierobežojošu malu, kas kalpo kā mapju atdure/ Mugursiena: nav/ Sliedes: ar līmeņošanas iespēju, augstums no grīdas 15- 20 mm. Sliedes vadīklas izgatavotas no tērauda, tiek stiprinātas pie grīdas. Ķēdes piedziņa uz katru sliedi, piedziņas mehānisms ar reduktoru/ Krāsa/pārklājums: cinkota/ Materiāls: karkass, plauktu sekcijas (sāni, plaukti un mugursiena) izgatavots no vismaz 0.8 mm biezām tērauda loksnēm/ Vispārīgās tehniskās un garantijas prasības: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/TP/CI113_Visparigas_tehn_garant_prasibas.pdf/ Cenā iekļauta: preces piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajās telpās, iepriekš ar pasūtītāju saskaņotā laikā/ Piegādes laikā jānodrošina: katrai mēb.vien.jābūt marķētai ar uzlīmi (apt.40x20 mm), marķ.jānorāda ražotāja un piegādātāja nosaukums, "EIS" un gada skaitlis, kurā veikta piegāde. Uzlīm.novietojums - uz mēbeles, lai apkārt.apst.iedarb. to nevar noņemt, noplēst vai citādi bojāt/ Pasūtītājs, veicot pasūtījumu, nodrošina: ka arhīva telpas grīdas nestspējai jābūt ne mazākai kā 1000 kg uz kvadrātmetru un grīdas līmeņa atšķirība uz 4 m nav lielāka par 5 mm/

 Ir pieejams papildaprīkojums
ar PVN: 846.92 EUR
bez PVN: 699.93 EUR


CI113.2.8.3 Raksturojums: Divpusēja, mobila arhīva plauktu sekcija/ Izmēri: P - 3000 - 3100 mm, Dz - vismaz 600 mm, A - vismaz 2300 mm/ Plauktu sekcijas: aprīkots ar pretapgāšanās ierīci uz katru sliedi/ Plaukti: 42, (kopā ar nosedzošo plauktu), viena plaukta kravnesība vismaz 75 kg/ .: attālums starp plauktiem ne mazāk kā 330 mm, plauktu izmērs platums - 1000 mm, dziļums - 300 mm (pielaide ±25 mm), katra plaukta aizmugures daļa ar ierobežojošu malu, kas kalpo kā mapju atdure/ Mugursiena: nav/ Sliedes: ar līmeņošanas iespēju, augstums no grīdas 15- 20 mm. Sliedes vadīklas izgatavotas no tērauda, tiek stiprinātas pie grīdas. Ķēdes piedziņa uz katru sliedi, piedziņas mehānisms ar reduktoru/ Krāsa/pārklājums: cinkota/ Materiāls: karkass, plauktu sekcijas (sāni, plaukti un mugursiena) izgatavots no vismaz 0.8 mm biezām tērauda loksnēm/ Vispārīgās tehniskās un garantijas prasības: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/TP/CI113_Visparigas_tehn_garant_prasibas.pdf/ Cenā iekļauta: preces piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajās telpās, iepriekš ar pasūtītāju saskaņotā laikā/ Piegādes laikā jānodrošina: katrai mēb.vien.jābūt marķētai ar uzlīmi (apt.40x20 mm), marķ.jānorāda ražotāja un piegādātāja nosaukums, "EIS" un gada skaitlis, kurā veikta piegāde. Uzlīm.novietojums - uz mēbeles, lai apkārt.apst.iedarb. to nevar noņemt, noplēst vai citādi bojāt/ Pasūtītājs, veicot pasūtījumu, nodrošina: ka arhīva telpas grīdas nestspējai jābūt ne mazākai kā 1000 kg uz kvadrātmetru un grīdas līmeņa atšķirība uz 4 m nav lielāka par 5 mm/

 Ir pieejams papildaprīkojums
ar PVN: 1197.79 EUR
bez PVN: 989.91 EUR


CI113.2.8.4 Raksturojums: Divpusēja, mobila arhīva plauktu sekcija/ Izmēri: P - 4000 - 4100 mm, Dz - vismaz 600 mm, A - vismaz 2300 mm/ Plauktu sekcijas: aprīkots ar pretapgāšanās ierīci uz katru sliedi/ Plaukti: 56, (kopā ar nosedzošo plauktu), viena plaukta kravnesība vismaz 75 kg/ .: attālums starp plauktiem ne mazāk kā 330 mm, plauktu izmērs platums - 1000 mm, dziļums - 300 mm (pielaide ±25 mm), katra plaukta aizmugures daļa ar ierobežojošu malu, kas kalpo kā mapju atdure/ Mugursiena: nav/ Sliedes: ar līmeņošanas iespēju, augstums no grīdas 15- 20 mm. Sliedes vadīklas izgatavotas no tērauda, tiek stiprinātas pie grīdas. Ķēdes piedziņa uz katru sliedi, piedziņas mehānisms ar reduktoru/ Krāsa/pārklājums: cinkota/ Materiāls: karkass, plauktu sekcijas (sāni, plaukti un mugursiena) izgatavots no vismaz 0.8 mm biezām tērauda loksnēm/ Vispārīgās tehniskās un garantijas prasības: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/TP/CI113_Visparigas_tehn_garant_prasibas.pdf/ Cenā iekļauta: preces piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajās telpās, iepriekš ar pasūtītāju saskaņotā laikā/ Piegādes laikā jānodrošina: katrai mēb.vien.jābūt marķētai ar uzlīmi (apt.40x20 mm), marķ.jānorāda ražotāja un piegādātāja nosaukums, "EIS" un gada skaitlis, kurā veikta piegāde. Uzlīm.novietojums - uz mēbeles, lai apkārt.apst.iedarb. to nevar noņemt, noplēst vai citādi bojāt/ Pasūtītājs, veicot pasūtījumu, nodrošina: ka arhīva telpas grīdas nestspējai jābūt ne mazākai kā 1000 kg uz kvadrātmetru un grīdas līmeņa atšķirība uz 4 m nav lielāka par 5 mm/

 Ir pieejams papildaprīkojums
ar PVN: 1524.52 EUR
bez PVN: 1259.93 EUR


CI113.2.8.5 Raksturojums: Divpusēja, mobila arhīva plauktu sekcija/ Izmēri: P - 3000 - 3100 mm, Dz - vismaz 600 mm, A - vismaz 2300 mm/ Plauktu sekcijas: aprīkots ar pretapgāšanās ierīci uz katru sliedi/ Plaukti: 36, (kopā ar nosedzošo plauktu), viena plaukta kravnesība vismaz 75 kg/ .: attālums starp plauktiem ne mazāk kā 330 mm, plauktu izmērs platums - 1000 mm, dziļums - 300 mm (pielaide ±25 mm), katra plaukta aizmugures daļa ar ierobežojošu malu, kas kalpo kā mapju atdure/ Mugursiena: ir/ Sliedes: ar līmeņošanas iespēju, augstums no grīdas 15- 20 mm. Sliedes vadīklas izgatavotas no tērauda, tiek stiprinātas pie grīdas. Ķēdes piedziņa uz katru sliedi, piedziņas mehānisms ar reduktoru/ Krāsa/pārklājums: cinkota/ Materiāls: karkass, plauktu sekcijas (sāni, plaukti un mugursiena) izgatavots no vismaz 0.8 mm biezām tērauda loksnēm/ Vispārīgās tehniskās un garantijas prasības: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/TP/CI113_Visparigas_tehn_garant_prasibas.pdf/ Cenā iekļauta: preces piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajās telpās, iepriekš ar pasūtītāju saskaņotā laikā/ Piegādes laikā jānodrošina: katrai mēb.vien.jābūt marķētai ar uzlīmi (apt.40x20 mm), marķ.jānorāda ražotāja un piegādātāja nosaukums, "EIS" un gada skaitlis, kurā veikta piegāde. Uzlīm.novietojums - uz mēbeles, lai apkārt.apst.iedarb. to nevar noņemt, noplēst vai citādi bojāt/ Pasūtītājs, veicot pasūtījumu, nodrošina: ka arhīva telpas grīdas nestspējai jābūt ne mazākai kā 1000 kg uz kvadrātmetru un grīdas līmeņa atšķirība uz 4 m nav lielāka par 5 mm/

 Ir pieejams papildaprīkojums
ar PVN: 1088.92 EUR
bez PVN: 899.93 EUR


CI113.2.8.6 Raksturojums: Divpusēja, mobila arhīva plauktu sekcija/ Izmēri: P - 5000 - 5100 mm, Dz - vismaz 600 mm, A - vismaz 2000 mm/ Plauktu sekcijas: aprīkots ar pretapgāšanās ierīci uz katru sliedi/ Plaukti: 60, (kopā ar nosedzošo plauktu), viena plaukta kravnesība vismaz 75 kg/ .: attālums starp plauktiem ne mazāk kā 330 mm, plauktu izmērs platums - 1000 mm, dziļums - 300 mm (pielaide ±25 mm), katra plaukta aizmugures daļa ar ierobežojošu malu, kas kalpo kā mapju atdure/ Mugursiena: ir/ Sliedes: ar līmeņošanas iespēju, augstums no grīdas 15- 20 mm. Sliedes vadīklas izgatavotas no tērauda, tiek stiprinātas pie grīdas. Ķēdes piedziņa uz katru sliedi, piedziņas mehānisms ar reduktoru/ Krāsa/pārklājums: cinkota/ Materiāls: karkass, plauktu sekcijas (sāni, plaukti un mugursiena) izgatavots no vismaz 0.8 mm biezām tērauda loksnēm/ Vispārīgās tehniskās un garantijas prasības: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/TP/CI113_Visparigas_tehn_garant_prasibas.pdf/ Cenā iekļauta: preces piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajās telpās, iepriekš ar pasūtītāju saskaņotā laikā/ Piegādes laikā jānodrošina: katrai mēb.vien.jābūt marķētai ar uzlīmi (apt.40x20 mm), marķ.jānorāda ražotāja un piegādātāja nosaukums, "EIS" un gada skaitlis, kurā veikta piegāde. Uzlīm.novietojums - uz mēbeles, lai apkārt.apst.iedarb. to nevar noņemt, noplēst vai citādi bojāt/ Pasūtītājs, veicot pasūtījumu, nodrošina: ka arhīva telpas grīdas nestspējai jābūt ne mazākai kā 1000 kg uz kvadrātmetru un grīdas līmeņa atšķirība uz 4 m nav lielāka par 5 mm/

 Ir pieejams papildaprīkojums
ar PVN: 1754.42 EUR
bez PVN: 1449.93 EUR


CI113.2.8.7 Raksturojums: Divpusēja, mobila arhīva plauktu sekcija/ Izmēri: P - 4000 - 4100 mm, Dz - vismaz 600 mm, A - vismaz 2300 mm/ Plauktu sekcijas: aprīkots ar pretapgāšanās ierīci uz katru sliedi/ Plaukti: 56, (kopā ar nosedzošo plauktu), viena plaukta kravnesība vismaz 75 kg/ .: attālums starp plauktiem ne mazāk kā 330 mm, plauktu izmērs platums - 1000 mm, dziļums - 300 mm (pielaide ±25 mm), katra plaukta aizmugures daļa ar ierobežojošu malu, kas kalpo kā mapju atdure/ Mugursiena: ir/ Sliedes: ar līmeņošanas iespēju, augstums no grīdas 15- 20 mm. Sliedes vadīklas izgatavotas no tērauda, tiek stiprinātas pie grīdas. Ķēdes piedziņa uz katru sliedi, piedziņas mehānisms ar reduktoru/ Krāsa/pārklājums: cinkota/ Materiāls: karkass, plauktu sekcijas (sāni, plaukti un mugursiena) izgatavots no vismaz 0.8 mm biezām tērauda loksnēm/ Vispārīgās tehniskās un garantijas prasības: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/TP/CI113_Visparigas_tehn_garant_prasibas.pdf/ Cenā iekļauta: preces piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajās telpās, iepriekš ar pasūtītāju saskaņotā laikā/ Piegādes laikā jānodrošina: katrai mēb.vien.jābūt marķētai ar uzlīmi (apt.40x20 mm), marķ.jānorāda ražotāja un piegādātāja nosaukums, "EIS" un gada skaitlis, kurā veikta piegāde. Uzlīm.novietojums - uz mēbeles, lai apkārt.apst.iedarb. to nevar noņemt, noplēst vai citādi bojāt/ Pasūtītājs, veicot pasūtījumu, nodrošina: ka arhīva telpas grīdas nestspējai jābūt ne mazākai kā 1000 kg uz kvadrātmetru un grīdas līmeņa atšķirība uz 4 m nav lielāka par 5 mm/

 Ir pieejams papildaprīkojums
ar PVN: 1693.89 EUR
bez PVN: 1399.91 EUR