Darba sākšana ar sistēmu

Apraksts

Darbu ar Elektronisko Iepirkumu Sistēmu var uzsākt gan kā viesis, kuram ir ierobežotas tiesības, gan kā reģistrēts lietotājs un darboties tajā ar lietotājam atbilstoši piešķirtajām tiesībām.

Piekļūšanas nosacījumi

Elektronisko iepirkumu sistēma ir pieejama visiem sistēmas lietotājiem, taču darboties tajā var tikai atbilstoši lietotājam piešķirtai lomai un tiesībām.

Lietotāja lomas un tai atbilstošās tiesības piešķir lietotāja organizācijas administratori – lietotāji attiecīgi ar lomu Pircēja administrators vai Piegādātāja administrators - vai Sistēmas administrators.

Lomas: Iepircējs, Apstiprinātājs, Saņēmējs un Pircēja administrators organizācijas ietvaros var piešķirt lietotājs ar šīs organizācijas Pircēja administrators lomu vai Sistēmas administrators. Savukārt, lomas: Piegādātājs un Piegādātāja administrators organizācijas ietvaros var piešķirt lietotājs ar šīs organizācijas Piegādātāja administrators lomu vai Sistēmas administrators. Pārējās lomas sistēmā: Nozares eksperts, Kataloga vadītājs, Kataloga administrators, Publikāciju redaktors un Sistēmas administrators vai piešķirt tikai lietotājs ar Sistēmas administratora lomu.

Lai veiktu darbības, atbilstoši lietotājam piešķirtajai(-ām) lomai(-ām), lietotājam ir jāsaņem autentifikācijai sistēmā nepieciešamā informācija – lietotājvārds un parole un/vai lietotājam ir jābūt Latvijas pasta viedkartei vai jābūt kādas bankas, kas nodrošina autentificēšanās pakalpojumu EIS, internetbankas lietotājam (skat. aprakstu Autentifikācija sistēmā).

Ja lietotājam tiek atļauta pieslēgšanās sistēmai ar lietotājvārdu un paroli, sistēma nodrošina šo pieslēgšanās parametru nosūtīšanu uz lietotāja e-pasta adresi, pēc tam, kad sistēmas lietotājs ar administratora lomu sistēmā ir izveidojis jaunā lietotāja kontu (skat. aprakstu Autentifikācija ar lietotāja rekvizītiem).

Savukārt, lai lietotājs varētu autorizēties sistēmā, izmantojot kādu izvēlētu ārējo autentificēšanās pakalpojumu sniedzēju, lietotājam pašam ir jānodrošina savas viedkartes vai kādas bankas internetbankas pieslēgšanās parametru saņemšana (skat. aprakstu Autentificēšanās ar ārējiem autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem).

Piekļūšana

Darba uzsākšanai ar EIS, lietotājs, pārlūkprogrammas adrešu laukā ieraksta sistēmas adresi: https://www.eis.gov.lv/

Rezultātā tiek atvērta sākumlapas ekrānforma (skat. aprakstu Sistēmas sākumlapa).

Lai veiktu darbības, atbilstoši lietotājam piešķirtajai(-ām) lomai(-ām), lietotājam ir jāveic autorizēšanās sistēmā ar lietotājam piešķirto lietotājvārdu un paroli, vai viedkarti (skat. aprakstu Autentifikācija sistēmā).

Piekļūšana sistēmai var tikt iniciēta arī lietotājam atverot Elektronisko iepirkumu sistēmu no kādas citas sistēmas, piemēram, uzklikšķinot EIS bannerim portālā Latvija.lv. Uzklikšķinot šādam bannerim vai saitei (URL), tiek attēlota EIS ekrānforma, kurā ir veicama lietotāja autorizēšanās sistēmā (skat. aprakstu Autentifikācija sistēmā). Taču, ja lietotājs sistēmā jau ir autentificējies, tad, no bannera vai saites EIS izsaukuma gadījumā, tiek atvērta sistēmas sākumlapa bez autentifikācijas (skat. aprakstu Sistēmas sākumlapa).

Izpildes scenārijs

Sākot darbu ar EIS, sākotnēji visi lietotāji ir kā sistēmas Viesis. Turpmākās veicamās darbības sistēmā ir atkarīgas no sistēmas lietotāja lomas un tam piešķirtām tiesībām (skat. aprakstu Sistēmas sākumlapa lomai Viesis).

Piezīme! Lietotājam izmantojot sistēmu, ekrānformas, kas tiek attēlotas jaunā, modālā sistēmas logā, var tik attēlotas ar dažādiem vertikālajiem, maksimālajiem izmēriem, kas sistēmā tiek noteikti atkarībā no lietotāja monitora izšķirtspējas. Tādejādi, lietotājam lietojot sistēmu uz dažādām darbstacijām ar dažādas izšķirtspējas monitoriem, noteiktu ekrānformu attēlojums var atšķirties.