Organizācijas datu rediģēšana

Apraksts

Sistēma nodrošina iespēju rediģēt sistēmā reģistrētas organizācijas datus, tajā skaitā nodrošinot iespēju piekļūt organizācijas bankas kontu informācijas un adrešu un kontaktpersonu datu rediģēšanai.

Piekļūšanas nosacījumi

Organizācijas datu rediģēšana sistēmā ir pieejama autorizētiem sistēmas lietotājiem ar lomu Sistēmas administrators, Pircēja administrators vai Piegādātāja administrators.

Piezīme! Organizāciju administratori (Pircēja un Piegādātāja administratori) var veikt organizācijas datu rediģēšanu tikai savu organizāciju ietvaros.

Lai rediģētu organizācijas datus, ir jābūt reģistrētai organizācijai, kuras datus ir nepieciešams rediģēt.

Piekļūšana

Organizācijas datu rediģēšanu var uzsākt, atverot šķirkli ‘Organizācijas’ sistēmas sākumlapā:

      Ja šķirkli ‘Organizācijas’ atver lietotājs ar lomu Pircēja administrators vai Piegādātāja administrators, tad tiek atvērta šī lietotāja atbilstošās organizācijas datu ekrānforma;

      Ja šķirkli ‘Organizācijas’ atver lietotājs ar lomu Sistēmas administrators, tad atvērtajā organizāciju sarakstā (skat. aprakstu Organizāciju saraksta apskatīšana) ir jāatlasa nepieciešamā organizācija un jāizvēlas šī organizācija datu rediģēšanai.

Izpildes scenārijs

Atverot organizācijas datus rediģēšanai, ir iespējami divi izpildes scenāriji:

1.  Ja savas organizācijas datu ekrānformu atver Pircēja administrators vai Piegādātāja administrators, tad organizācijas datu rediģēšana ekrānformā ir ierobežota;

2.  Ja organizācijas datu ekrānformu atver Sistēmas administrators, tad organizācijas datu rediģēšana ir pieejama pilnībā. Atverot organizācijas datu rediģēšanas ekrānformu, tā tiek attēlota, bloķējot organizācijas saraksta ekrānformu, kamēr netiek veikta datu saglabāšana vai darbības atcelšana.

Ekrānformas apraksts

Tiek atvērta ekrānforma organizācijas datu rediģēšanai, kurā tiek attēloti iepriekš saglabātie dati.

Ekrānforma 159. Organizācijas datu rediģēšanas ekrānforma

Organizācijas pamatinformācija

Piezīme! Organizācijas pamatdati: ‘Nosaukums’, ‘Saīsinātais nosaukums’, ‘Augstāk stāvošā organizācija’, ‘Organizācijas veids’ un ‘Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs’ ir pieejams rediģēšanai tikai Sistēmas administratoram.

      Organizācijas loma – tiek attēlota organizācijas loma, kāda tika izvēlēta, uzsākot organizācijas izveidi un kāda tika piešķirta, saglabājot jaunās organizācijas datus sistēmā.

      Izveidošanas datums – tiek attēlots sistēmas datums, kurā tika veikta organizācijas datu reģistrēšana sistēmā.

      Nosaukums – ievadlauks, kas paredzēts organizācijas nosaukuma norādīšanai.

      Saīsinātais nosaukums – ievadlauks, kas paredzēts organizācijas saīsinājuma vai saīsinātā nosaukuma norādīšanai. Norādītais organizācijas saīsinājums tiek izmantots šīs organizācijas lietotāju lietotājvārdu izveidē.

Piezīme! Saīsinātais nosaukums var būt līdz 5 simbolus garš, un var saturēt tikai latīņu alfabēta lielos burtus.

Piezīme! Organizācijas saīsinājums jeb saīsinātais nosaukums nedrīkst sakrist ar kādas jau reģistrētas organizācijas, kas nav atzīmēta kā dzēsta, saīsinājumu jeb saīsināto nosaukumu.

      Dalībnieka saīsinājums konkursiem – saīsinājums tiek izmantots e-konkursu apakšsistēmā ģenerēto datņu nosaukumos, kā arī organizācijas izsludināto iepirkumu identifikatorā.

      Augstāk stāvošā organizācija – ievadlauks, kas paredzēts izveidojamās organizācijas augstākstāvošās organizācijas nosaukuma norādīšanai.

      Organizācijas veids – kā izvēlne no iespējamiem organizāciju veidiem.

      Valstiskā piederība – norāda organizācijas valsti.

      Reģistrs – organizācijas reģistrācijas numura veids un reģistrācijas numurs.

      E-pasts sistēmas paziņojumiem – ievadlauks, kas paredzēts organizācijas e-pasta adreses norādīšanai, uz kuru tiks sūtīti sistēmas paziņojumi, kas attiecas uz organizāciju.

      Uzņēmuma statuss – izvēlne piegādātāja organizācijas uzņēmējdarbības statusa norādīšanai. Informācija tiek izmantota e-konkursu apakšsistēmā – iepirkumos, kuriem piemērojami ESPD izslēgšanas kritēriji un atlases prasības. Ievadot pretendenta īpašo pazīmju informāciju piedāvājumā, šo informāciju var ielasīt no organizācijas datiem.

      Nodarbina darbiniekus ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošus darbiniekus – informācija var tikt izmantota e-konkursu apakšsistēmā – iepirkumos, kuros piemēroti ESPD izslēgšanas kritēriji un atlases prasības, un paredzēts privileģēts līgums. Ievadot pretendenta īpašo pazīmju informāciju piedāvājumā, šo informāciju var ielasīt no organizācijas datiem. Ja pazīme ir atzīmēta, norāda papildinformāciju – darbinieku īpatsvaru un kategoriju.

Bankas kontu informācija

Ekrānformas bloks 185. Bankas kontu bloks

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai Pircēja organizācijai vai Piegādātāja organizācijai.

Tiek attēlots organizācijai reģistrēto banka kontu saraksts ar iespēju izvēlēties bankas kontu rediģēšanai vai pievienot jaunu organizācijas bankas kontu.

Piezīme! Kā pirmais sarakstā tiek attēlots organizācijas pamata bankas konts. Pārējais saraksts tiek attiecīgi sakārtots pēc Bankas nosaukums alfabēta secībā, tad pēc Bankas koda alfabēta secībā un tad pēc Bankas konta numura.

Sarakstā tiek attēlota šāda informācija un darbības:

      Bankas nosaukums – tiek attēlots pievienotā bankas konta atbilstošās bankas nosaukums.

      Bankas kods – tiek attēlots pievienotā bankas konta atbilstošās bankas kods.

      Bankas konta numurs – kā hipersaite, tiek attēlots pievienotā bankas konta numurs. Noklikšķinot uz hipersaites tiek atvērta izvēlētā bankas konta datu rediģēšanas ekrānforma (skat. aprakstu Bankas konta datu rediģēšana|topic=Bankas konta datu rediģēšana).

      Pievienot kontu – hipersaite, kurai uzklikšķinot tiek izsaukta bankas konta pievienošanas ekrānforma (skat. aprakstu Bankas konta pievienošana|topic=Bankas konta pievienošana).

Piezīme! Organizācijai ir jānorāda vismaz vienas bankas konts.

Piezīme! Ja jaunizveidotais bankas konts ir pirmais bankas konts, kas tiek reģistrēts organizācijai, tad neatkarīgi no pazīmes ‘Ir pamata konts’ uzstādījuma ekrānformā, pirmais bankas konts tiek uzstādīts kā organizācijas pamata konts.

Dalības nosacījumu informācija

Ekrānformas bloks 186. Dalības nosacījumu bloks

Tiek attēlots organizācijai pievienoto dalības nosacījumu uz noteiktu preču katalogu saraksts. Lai pievienotu jaunu, vai rediģētu esošus dalības nosacījumus, sistēmas administratoram ir pieejama saite Rediģēt, uz kuras uzklikšķinot tiek atvērta ekrānforma ‘Dalības nosacījumu modificēšana’ (skat. aprakstu Dalības nosacījuma termiņu maiņa|topic=Dalības nosacījuma termiņu maiņa).

Piezīme! Sistēmas lietotājam ar lomu ‘Nozares eksperts’ ir pieejamas visas pircēja un piegādātāja organizācijas, kurām ir aktīvs vai neaktīvs dalības nosacījums uz kādu no kategorijām, kas sakrīt ar dalības nosacījumu (aktīvu vai neaktīvu) nozares ekspertam piesaistītai organizācijai.

Piezīme! Sistēmas administratoram ir pieejama jebkuras organizācijas datu apskate.

Sarakstā tiek attēlota šāda informācija:

      Katalogs – preču kataloga numurs un nosaukums;

Piezīme! Sarakstā dalības nosacījuma ieraksti tiek kārtoti pēc kataloga numura augošā secībā.

      Datuma intervāls ‘no, līdz’ – datuma ievadlauki, kuros norādīts pieejas tiesību datuma intervāls dalības nosacījumam konkrētā preču katalogā.

      Bloķēšanas komentārs – paskaidrojošs komentārs par Piegādātāja dalības nosacījuma bloķēšanu.  

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai Pircēja organizācijai, Piegādātāja organizācijai, sistēmas uzturētājiem un Nozares eksperta organizācijai.

Adrešu un kontaktpersonu informācija

Ekrānformas bloks 187. Adrešu un kontaktpersonu bloks

Tiek attēlots organizācijai reģistrēto adrešu un kontaktpersonu saraksts ar iespēju ar iespēju izvēlēties adresi un tās kontaktpersonas datu rediģēšanai vai pievienot jaunu adresi un tās kontaktpersonu datus.

Piezīme! Kā pirmā sarakstā tiek attēlota organizācijas juridiskā adrese. Kā otrā sarakstā tiek attēlota organizācijas faktiskā biroja adrese. Pārējais saraksts tiek veidots no organizācijas piegādes adresēm, kas attiecīgi tiek sakārtotas pēc kolonas ‘Adrese’ alfabēta secībā.

Sarakstā tiek attēlota šāda informācija un darbības:

      Adrese – kā hipersaite tiek attēlots adresei piešķirtais nosaukums. Noklikšķinot uz hipersaites tiek atvērta izvēlētās adreses un tās kontaktpersonas datu rediģēšanas ekrānforma (skat. aprakstu Adreses un tās kontaktpersonu datu rediģēšana|topic=Adreses un tās kontaktpersonu datu rediģēšana).

      Adreses veids – tiek attēlots pievienotās adreses veids: Juridiskā adrese, Faktiskā biroja adrese vai Piegādes adrese.

      Kontaktpersona – tiek attēlots pievienotās adreses kā pirmās reģistrētās kontaktpersonas vārds un uzvārds.

      Kontaktpersona 2 – tiek attēlots pievienotās adreses kā otrās reģistrētās kontaktpersonas vārds un uzvārds.

        - uzklikšķinot tiek atvērts Pircēja organizācijas piegādes adresei piesaistīto organizācijas lietotāju ar lomu ‘Saņēmējs’ saraksts.

Piezīme! Darbība pieejama sistēmas uzturētājiem un Pircēju organizācijas administratoriem.

      Pievienot adresi – hipersaite, kurai uzklikšķinot tiek izsaukta adreses un tās kontaktpersonu pievienošanas ekrānforma (skat. aprakstu Adreses un tās kontaktpersonas datu pievienošana|topic=Adreses un tās kontaktpersonas datu pievienošana).

Piezīme! Organizācijai ir jābūt norādītai vismaz adresei ar veidu Juridiskā adrese.

Pilnvarojošās organizācijas

Blokā pievieno organizācijas, kuru vārdā rediģējamā Pircēju organizācija var veikt iepirkumus e-konkursu apakšsistēmā:

Ekrānformas bloks 188. Pilnvarojošo organizāciju saraksts

Piezīme! Informāciju blokā var rediģēt sistēmas administrators un katras Pircēju organizācijas administrators.

Organizācijas konfigurācijas parametru informācija

Ekrānformas bloks 189. Organizācijas konfigurācijas parametru informācijas bloks

Alfabēta secībā pēc parametra nosaukuma, saraksta veidā tiek attēloti konfigurācijas parametri:

      Parametrs – organizācijai pieejamā konfigurācijas parametra nosaukums.

      Apraksts – tiek attēlots konfigurācijas parametra apraksts.

      Vērtība – kā hipersaite tiek attēlota vērtība, kas definēta organizācijas līmenim, vai augstākam līmenim, kur piederība līmenim tiek attēlota kolonā „Līmenis”. Uzklikšķinot uz hipersaites, tiek izsaukta izvēlētā konfigurācijas parametra rediģēšanas ekrānforma (skat. aprakstu Konfigurācijas parametra uzturēšana|topic=Konfigurācijas parametra uzturēšana).

Piezīme! Rediģēšanai pieejami tikai tie konfigurācijas parametri, kuriem ir definēta rediģēšanas iespēja.

      Līmenis – tiek attēlots konfigurācijas parametram atbilstošais līmenis.

Organizācijas papildinformācija

      Piezīmes – daudzrindu ievadlauks, kas paredzēts piezīmju par organizāciju norādīšanai.

      Statuss – tiek attēlots organizācijas statuss: „Aktīvs”, „Bloķēts” vai „Dzēsts”.

Organizācijas izveidošanas spiedpogu darbība

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek atvērts konkrētās organizācijas lietotāju saraksts (skat. aprakstu Lietotāju saraksta apskatīšana|topic=Lietotāju saraksta apskatīšana).

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek atvērta ziņojuma izveidošanas ekrānforma (skat. aprakstu Administratora ziņojuma izveide|topic=Administratora ziņojuma izveide).

Piezīme! Spiedpoga ir pieejama tikai lietotājiem ar Sistēmas administratora lomu.

      Spiedpoga , tiek attēlota tikai tad, ja organizācijas statuss ir „Aktīvs”. Uzklikšķinot uz spiedpogas, sistēma attēlo brīdinājuma paziņojumu, ka organizācija un visi tās lietotāji tiks bloķēti. Lietotājam atbildot apstiprinoši, tiek veikta organizācijas bloķēšana (skat. aprakstu Organizācijas bloķēšana|topic=Organizācijas bloķēšana).

      Spiedpoga , tiek attēlota tikai tad, ja organizācijas statuss ir „Bloķēts”. Uzklikšķinot uz spiedpogas, tiek veikta organizācijas aktivizēšana (skat. aprakstu Organizācijas atbloķēšana|topic=Organizācijas atbloķēšana).

      Spiedpoga , tiek attēlota tikai tad, ja organizācijas statuss ir „Bloķēts”. Uzklikšķinot uz spiedpogas, tiek veikta organizācijas dzēšana (skat. aprakstu Organizācijas dzēšana|topic=Organizācijas dzēšana).

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek veikta datu saglabāšana.

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek veiktas sekojošas darbības:

§ ja lietotājs veica kāda bankas konta vai organizācijas adreses datu ievadi vai rediģēšanu, tad uzklikšķinot uz spiedpogas , sistēma attēlo vaicājumu:

Paziņojums 190. Sistēmas vaicājums par bankas kontu vai adrešu datu saglabāšanu

§ Uzklikšķinot brīdinājuma paziņojuma spiedpogai , organizācijas datu ekrānforma tiek aizvērta, neveicot datu saglabāšanu.

§ Savukārt, uzklikšķinot brīdinājuma paziņojuma spiedpogai , organizācijas datu ekrānformas aizvēršana tiek atcelta, un lietotājam ir iespēja veikt organizācijas, tai skaitā, bankas kontu un adrešu datu saglabāšanu.

§ ja lietotājs nav veicis kāda bankas konta vai organizācijas adreses datu ievadi vai rediģēšanu, tad uzklikšķinot spiedpogai , organizācijas datu ekrānforma tiek aizvērta, bez sistēmas vaicājuma attēlošanas.