Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Informācija par ESPD

07.06.2019

Eiropas vienotais iepirkuma dokuments (ESPD) ir pašdeklarācijas forma, ko izmanto publiskā iepirkuma procedūrās.


ESPD rīka adrese, kur iespējams izveidot un aizpildīt ESPD dokumentu:

http://espd.eis.gov.lv/

ESPD rīkā nodrošināta sasaiste ar e-CERTIS informācijas sistēmu, kurā uz Latviju attiecināmo informāciju uztur Iepirkumu uzraudzības birojs.

IUB skaidrojums par ESPD izmantošanu pieejams šeitPublikācijas datnes: