Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Aktīvo piegādātāju statusi katalogā CI-109

09.09.2020Saskaņā ar vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2017/02/AK/CI-109 1.4.1.punktu aktīvā piegādātāja statuss papildu piešķirts

 

CI109.7.4.3 SIA “Dasko”
CI109.7.4.6 SIA “Dasko”
CI109.7.4.8 SIA “Dasko”Publikācijas datnes: