Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Saziņa ar EIS uzturētāju notiek attālināti

13.03.2020

Konsultāciju sniegšana un dokumentu pieņemšana klātienē ir pārtraukta.


EIS dalībnieka reģistrācijas veidlapas un citus dokumentus var iesniegt:
-elektroniski parakstītus ar e-parakstu nosūtot uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv;
-e-adresē;
-nosūtot pa pastu.
Apmeklētāji klātienē netiek pieņemti.Publikācijas datnes: