Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Kā sistēma rēķina lētākās cenas, ja cena norādīta ar vairākām zīmēm aiz komata un kuram piegādātājam novirza pasūtījumu?

16.02.2012 Kas nosaka regulējumu zemāko cenu aprēķinam
 
 

Vispārīgās vienošanās

Vispārīgo vienošanos 4.1.punktā noteikts, ka piegādātāja darbības e-katalogu apakšsistēmā regulē attiecīgā vispārīgā vienošanās, kā arī e-katalogu apakšsistēmas lietošanas noteikumi.

 
  
 
 
 
   

E-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumu 20.1.punktā noteikts, ka EIS lietotāja vispārīgajos pienākumos ietilpst, pirms darba uzsākšanas sistēmā, iepazīties ar šiem noteikumiem un konkrētajai lietotāja lomai paredzēto EIS lietotāja rokasgrāmatu.

 
  
   

Piegādātāja rokasgrāmata

Piegādātāja rokasgrāmatas 9.3.punktā noteikts, ka lētāko preču saraksts ir pēdējā kategorijas līmenī ievietoto preču saraksts, kurā tiek attēlotas lētākās šīs kategorijas preces, kā arī paskaidrots, ja eksistē vairākas šādas preces ar viszemāko cenu, tad tiek attēlota tā prece, kurai šī cena ir tikusi norādīta vissenāk.

 
   

Iepircēja rokasgrāmata

Iepircēja rokasgrāmatas 12.4.2.punkts paredz, ka pie aktīvā groza aktualizēšanas, sistēma veic lētāko preču piemeklēšanu no kataloga pievienotās preces. Tiek meklēta prece, kura ir vislētākā bez PVN, ar atlaidēm, pie groza rindā norādītā skaita, ar izvēlēto papildaprīkojumu, grozā noteiktajā reģionā.

 
   

 

 
 
 Kas jāņem vērā nosakot cenas
 
 

Cena var tikt noteikta ar vairākām zīmēm aiz komata

Atsevišķos katalogos piegādātājiem ir dota atļauja cenas norādīt ar vairākām zīmēm aiz komata.

Šādi cena parasti tiek norādīta katalogos, kur ir liels preču vienību skaits un kur preces vienība atseviški ir relatīvi lēta, kā rezultātā vairāki cipari aiz komata var spēlēt būtisku lomu darījuma iegūšanas procesā (piemēram, medikamentu, saimniecības preču katalogos).
   

Reālā cena darījumā vienmēr ir veselos skaitļos

Sistēma gala pasūtījuma cenas, vadoties no konkrētā pasūtījuma apjoma, nosaka pēc veselām reālām maksāšanas vienībām, proti, veseliem euro un centiem, noapaļojot summu pēc matemātikas principiem, kur skaitlis, < 5, tiek apaļots uz augšu.

Piemēram, ja gala cena matemātiski būtu EUR 45,8732, tad attiecīgā reālā cena tiek noapaļota līdz pilnām maksāšanas vienībām EUR 45,87.
   

Veselo skaitļu nosacījuma prioritāte

Ja cenas savstarpēji atšķiras, piemēram, tikai ar ceturto skaitli aiz komata un konkrētā pasūtījumā galējās cenas veselos skaitļos ir vienādas, sistēma piedāvājumu nosūtīs tam piegādātājam, kurš attiecīgo cenu sistēmā ir noteicis agrāk, pat ja vienas atsevišķas preces vienības cena šim piegādātājam ir par ceturtā cipara aiz komata tiesu augstāka kā pārējiem, proti, sistēma ņem vērā darījuma faktisko cenu, nevis teorētisko cenu.
   

Rezumējums cenas noteikšanas kārībai un pasūtījuma iegūšanai

Pasūtījumu iegūst tas piegādātājs, kura piedāvātā cena pasūtījuma kopsummā veselās maksāšanas vienībās ir lētākā.

Ja cenas pasūtijuma kopsummā veselās maksāšanas vienībās varākiem piegādātājiem ir vienādas, darījums tiek piešķirts, tam piegādātājam, kurš attiecīgo pozīcijas cenu sistēmā bija norādījis pirmais.
   

 

 
 
 Piemēri veselo skaitļu prioritātes un cenas noteikšanas laika piemērošanas kārtībai, ja cena katalogā norādīta ar vairākām zīmēm aiz komata
 
SIA "Dārgāk"
Vienības cena EUR 0,6863 Cenas noteikšanas datums 2015.01.10. Ja pasūtījumā 48 preču vienības Matemātiskā darījuma summa 32,9424 Darījuma summa reālās maksāšanas vienībās EUR 32,94   Sistēma darījumu pieškir SIA "Dārgāk", jo pasūtījuma cena veselās maksāšanas vienībās abiem piegādātājiem ir vienāda, līdz ar to tiek piemērota agrākā cenas noteikšanas datuma atruna.
SIA "Lētāk"
Vienības cena EUR 0,6862 Cenas noteikšanas datums 2015.03.20. Ja pasūtījumā 48 preču vienības Matemātiskā darījuma summa 32,9376 Darījuma summa reālās maksāšanas vienībās EUR 32,94    
 
SIA "Dārgāk"
Vienības cena EUR 0,6863 Cenas noteikšanas datums 2015.01.10. Ja pasūtījumā 49 preču vienības Matemātiskā darījuma summa 33,6287 Darījuma summa reālās maksāšanas vienībās EUR 33,63    
SIA "Lētāk"
Vienības cena EUR 0,6862 Cenas noteikšanas datums 2015.03.20. Ja pasūtījumā 49 preču vienības Matemātiskā darījuma summa 33,6238 Darījuma summa reālās maksāšanas vienībās EUR 33,62   Sistēma darījumu pieškir SIA "Lētāk", jo pasūtījuma cena veselās maksāšanas vienībās ir atškirīgas, līdz ar to tiek piemērota zemākās cenas atruna.

 Publikācijas datnes: