Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Obligātās preces kancelejas preču katalogā

25.02.2013Lai atvieglotu iepirkšanos pircējiem, kas iepērkas par mazām summām, kancelejas preču katalogā daļā „Bez izcelsmes valsts ierobežojuma” ir ieviestas visiem piegādātājiem obligāti piedāvājamās preces (atzīme preces kartiņā - O - obligāts visiem Piegādātājiem, kuri piedalās šajā daļā), gan katrā preču sadaļā atsevišķi (atzīme preces kartiņā - SO - obligāts visiem Piegādātājiem, kuri piedalās šajā sadaļā).

Obligāti piedāvājamo preču klāstā iekļautas visbiežāk biroja darba nodrošināšanai nepieciešamās kancelejas preces, kā arī kā sadaļas obligāto preču klāstā (SO) iekļautas visvairāk EIS-ā pirktās kancelejas preces.

Iesakām maza preču apjoma pircējiem izvēlēties preces ar pazīmi „O” vai „SO”, jo optimizācijas rezultātā no pircēja izveidotā preču groza veiksmīgi izveidosies pirkuma pieprasījums, kas tiks nosūtīts vienam vai vairākiem piegādātājiem. Precēm, uz kurām neattiecas šī obligātā prasība, preces kartiņas laukā „Vai piedāvājums šajā pozīcijā ir visiem Piegādātājiem” būs redzama piezīme – „nē, var arī nebūt visiem Piegādātājiem”.

Mūsu ieteikuma ievērošana būtiski uzlabos Jūsu iespēju ērti un ātri pasūtīt mazajos pirkumos nepieciešamās kancelejas preces.Publikācijas datnes: