Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Reģistrācijas informācija

23.05.2013 Reģistrācijas informācija
 
       
 
Reģistrācijas nepieciešamība pasūtītājiem
 • lai iegādātos preces un pakalpojumus e-pasūtījumu apakšsistēmā;
 • lai pieprasītu e-izziņas pretendentu/kandidātu pārbaudes vajadzībām;
 • lai e-konkursu apakšsistēmā rīkotu iepirkuma procedūras ar piedāvājumu elektronisku iesniegšanu.
             
 
   
 
Reģistrācijas iespējas piegādātājiem
 • lai piedalītos iepirkuma procedūrās preču piegādei/ pakalpojumu sniegšanai e-pasūtījumu apakšsistēmā;
 • lai piedalītos e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās;
 • lai e-izziņu apakšsistēmā par sevi pārbaudītu izslēgšanas iemeslu esamību.
                   
 
Reģistrācijas veidlapas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
 • E-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums un
  sākotnējā administratora pilnvarojums;
 • E-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājums  
                   
 
Reģistrācijas dokumenti iesniedzami Valsts reģionālās attīstības aģentūrā vienā no šādiem veidiem:
 • papīra formā adresē Alberta iela 10, Rīga, LV-1010;
 • elektroniskā formā parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv 
                   

 Uzmanību!

Ja reģistrācijas veidlapas aizpildītas bez kļūdām, dalībnieks tiek reģistrēts trīs darbdienu laikā.
 
 
Reģistrācijas veidlapā norādāmā uzņēmuma veida (mazais, vidējais u.c.) statusa noteikšanai sk. skaidrojumu
   
                                                                                                      
  


Publikācijas datnes: