Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Kā piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās?

24.01.2017 Kā Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēts piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātai iepirkuma procedūrai
 

 Publikācijas datnes: