Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Atvērti jauni katalogi datortehnikas iegādei

10.07.2020

CI117V Datortehnika I, CI117P Datortehnika II un CI117C Datortehn.piederumi un specializētā datortehnika.


Atvērti jauni datortehnikas katalogi:

  • CI117V Datortehnika I
  • CI117P Datortehnika II
  • CI117C Datortehnikas piederumi un specializētā datortehnika.

Preču klāsts katalogos tiks papildināts pēc atkārtota iepirkuma izsludināšanas katalogu papildināšanai.

Papildus atgādinām, ka datortehnikas iepirkumi tiešās pārvaldes iestādēs jāorganizē Ministru kabineta 07.01.2020. rīkojuma Nr.1 “Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs” noteiktajā kārtībā - https://likumi.lv/ta/id/311827-datortehnikas-iepirkumu-organizesana-ministrijas-un-to-padotibas-iestades

Tā kā iepirkuma procedūras laikā būtiski mainījās situācija attiecībā uz zaļā publiskā iepirkuma prasībām, katalogā CI117V Datortehnika I, kas bija paredzēts valsts tiešās pārvaldes iestāžu iepirkumiem, preču skaits ir būtiski ierobežots un tā papildināšanai nepieciešams izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru.

Līdz ar to IKT forums ir saskaņojis iespēju valsts tiešās pārvaldes iestādēm datortehnikas iegādei līdz 31.12.2020. izmantot katalogu CI117P Datortehnika bija II, kas paredzēts pašvaldībām un to iestādēm.Publikācijas datnes: