Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Aktīvā piegādātāja statuss CI-101

24.05.2017

Aktīvā piegādātāja statuss piešķirts pozīcijās: CI101.5.2.8.1 SIA "Kabuleti Fruit"; CI101.4.1.5.3 SIA "Voldemārs"
Publikācijas datnes: