Elektronisko Iepirkumu Sistēma

UZMANĪBU piegādātājiem

04.08.2020

e-izziņās jaunu ziņu pieejamība no 10.08.2020.


  Jauna funkcionalitāte e-izziņu apakšsistēmā
 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) informē, ka Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-izziņu apakšsistēmā ir izveidots risinājums ziņu saņemšanai no Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas reģistriem par piegādātāja darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm.
 
Risinājums izstrādāts, lai ziņas, kas attiecas uz iepirkuma procedūru jautājumiem, būtu pieejamas vienuviet EIS un nodrošinās informāciju, kas nepieciešama pasūtītājiem, lai izvērtētu nepamatoti lēta piedāvājuma iespējamību Publisko iepirkumu likuma 53.panta ietvaros.
 
Šobrīd informāciju piegādātāji var iegūt par sevi un iesniegt to pasūtītājiem pēc pieprasījuma; pēc attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās Publisko iepirkumu likumā, pasūtītāji šo informāciju EIS varēs iegūt tieši bez nepieciešamības to prasīt no piegādātājiem, tādējādi tiks samazināts administratīvais slogs nepamatoti lēta piedāvājuma iespējamības izvērtēšanas procesā.
| UZMANĪBU |
 
Informācijai par piegādātāja darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm varēs piekļūt piegādātāja EIS lietotāji ar sistēmas lomu izziņas pieprasītājs.
 
Piegādātāji ziņas par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm varēs iegūt sākot ar 2020.gada 10.augustu, līdz ar to Aģentūra aicina piegādātājus līdz minētajam datumam izvērtēt, kuriem darbiniekiem izziņas pieprasītāja loma būtu saglabājama vai piešķirama un veikt attiecīgas izmaiņas to lietotāju profilos.
 


Publikācijas datnes: