Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Par e-izziņu apakšsistēmu

26.10.2015 Vispārīga informācija par E-izziņu apakšsistēmu
 
 

Kas ir E-izziņu apakšsistēma

Tā ir sistēma, kas apkopo reģistros pieejamo informāciju par kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likumā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajiem pretendentu vai kandidātu izslēgšanas no dalības iepirkumā vai iepirkuma procedūrā nosacījumiem.
   

Kā darbojas E-izziņu apakšsistēma

E-izziņu apakšsistēma elektroniskā veidā nodrošina reģistru sniegto datu apkopošanu un nodošanu e-izziņu pieprasītājiem.
   

Kas var izmantot E-izziņu apakšsistēmu

Jebkurš pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekts un ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Jebkurš piegādātājs, kas ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā, lai iegūtu ziņas par sevi.

  
   

 

 

   

 

 

 Publikācijas datnes: