Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Par e-izziņu apakšsistēmu

26.10.2015 Vispārīga informācija par E-izziņu apakšsistēmu
 
 

Kas ir E-izziņu apakšsistēma

Tā ir sistēma, kas apkopo reģistros pieejamo informāciju par kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likumā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajiem pretendentu vai kandidātu izslēgšanas no dalības iepirkumā vai iepirkuma procedūrā nosacījumiem.
   

Kā darbojas E-izziņu apakšsistēma

E-izziņu apakšsistēma elektroniskā veidā nodrošina reģistru sniegto datu apkopošanu un nodošanu e-izziņu pieprasītājiem.
   

Kas var izmantot E-izziņu apakšsistēmu

Jebkurš pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma subjekts un ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Jebkurš piegādātājs, kas ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā, lai iegūtu ziņas par sevi.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Uzmanību!

Iepirkuma procedūrās, kas rīkotas, pamatojoties uz Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (ADJIL) regulējumu, šobrīd nav iespējams iegūt informāciju par izslēgšanas noteikumiem, par kuriem informācija iegūstama no IeM Informācijas centra (Sodu reģistra).

E-izziņu sistēmā iespējams iegūt informāciju par izslēgšanas noteikumiem, par kuriem aktuālās ziņas sniedz Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Latvijas Republikas pašvaldības.

Līdz ar to pasūtītājiem ir jāpieprasa pretendentiem iesniegt apliecinājums, ka tas neatbilst tiem ADJIL 44.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, par kuriem informāciju sniedz IeM Informācijas centrs (Sodu reģistrs).

   

 

 

 Publikācijas datnes: