ESPD atbildes datnes saglabāšana sistēmā

ESPD atbilžu datnes var saglabāt arī EIS sistēmā e-konkursu sadaļā “Dokumenti – ESPD”, tādējādi nodrošinot, ka tās būs pieejamas citos iepirkumos arī citiem organizācijas lietotājiem, un to varēs ielasīt citos iepirkumos, izmantojot darbību ‘Ielasīt ziņas no ESPD’

Lai saglabātu ievadīto ESPD izslēgšanas kritēriju un atlases prasību – ESPD atbildes – informāciju atkārtotai izmantošanai citiem iepirkumiem:

1.   Piedāvājuma sadaļā  “Iesniegšana” uzklikšķina pogai Saglabāt ESPD atbildes datni – tiek atvērta forma EIS reģistrēto piedāvājuma dalībnieku atzīmēšanai un ģenerēšanas uzsākšanai:

Attēls 169. ESPD atbildes datnes saglabāšana

2.   Atzīmē piedāvājuma dalībniekus, kuru informāciju iekļaut ESPD atbildes .xml datnē un uzklikšķina pogai Ģenerēt un saglabāt ESPD atbildi – tiek ģenerēta ESPD atbilde (pārrakstot iepriekš šim piedāvājuma ģenerēto atbildi, ja tāda ir) un pievienota ESPD atbilžu sarakstam sadaļā “Dokumenti – ESPD” (sk. 29 ESPD dokumentu vide – pretendentam).

Piezīme! Atkarībā no lietotāja lomas piedāvājumā, ESPD atbildes dokumentā var iekļaut tikai savas organizācijas vai fiziskas personas prasību informāciju vai arī citu piedāvājuma dalībnieku informāciju.