ESPD .xml datņu ģenerēšana un lejupielādēšana

Lai ģenerētu, lejupielādētu vai saglabātu pretendentu aizpildītās izslēgšanas nosacījumu un atlases prasību .xml datnes :

1.   Piedāvājuma sadaļā “Daļas” uzklikšķina pogai  ESPD atbildes datnes lejupielāde – tiek atvērta forma detalizētas informācijas norādīšanai:

Attēls 168. ESPD .xml datņu lejupielāde un ģenerēšana

2.   Atzīmē piedāvājuma dalībniekus, kuru informāciju iekļaut .xml datnē, un uzklikšķina pogai Ģenerēt izvēlētās ESPD XML datnes – tiek iniciēta ESPD .xml datņu ģenerēšana.

Uzģenerētās datnes tiek attēlotas ailē ‘ESPD XML datne’ (sk. attēlu augstāk), un tās var lejupielādēt katru atsevišķi, izmantojot ikonu  vai visas kopā, atzīmējot sarakstā un uzklikšķinot pogai Lejupielādēt izvēlētās datnes (zip).