Iepirkuma nodošana balsošanai

Pēc iepirkuma vai posma informācijas sagatavošanas vai grozīšanas, to nodod balsošanai.

Piezīme! Lai nodotu iepirkuma dokumentāciju izskatīšanai sēdē, jābūt aizpildītai visai informācijai laukos, kas atzīmēti ar zilu zvaigznīti (*).

Lai nodotu iepirkumu vai posmu balsošanai, iepirkuma vai posma pamatdatos uzklikšķina pogai Nodot dokumentāciju balsošanai. Iepirkuma vai posma statuss kļūst ‘Balsošanā’ un tas kā balsojuma motīvs tiks automātiski pievienots nākošajai sēdei. Visiem komisijas locekļiem tiek nosūtīts informatīvs paziņojums uz e-pastu.

Attēls 42. Iepirkuma nodošana balsošanai

Saskarnes elements

Apraksts

Iepirkuma pamatdati

Iepirkuma pamatdati.

Iepirkuma dokumenti

Iepirkumam / posmam pievienotie publicējamiem dokumenti.

Nodot dokumentāciju balsošanai

Posms kā balsojuma motīvs tiek pievienots nākošajai sēdei.