Juridiskas personas informācijas ievade

Ievadot juridiskas personas informāciju, izvēlas EIS reģistrētu organizāciju vai, ja ievada pilnsabiedrības dalībniekus, var ievadīt arī sistēmā nereģistrētas organizācijas informāciju.

Attēls 150. Juridiskas personas informācija