Piedāvājuma ievade prasībai

Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievada piedāvājumu katrai prasībai, nepieciešamības gadījumā pievienojot datni. Prasību aizpilda saskaņā ar katras prasības nosacījumiem, t.i., vai teksts ievadāms obligāti, vai drīkst pievienot datni(es), ņemot vērā atļautos datņu formātus.

Iesniedzot piedāvājumu, visu prasību piedāvājumiem jābūt atzīmētiem kā pabeigtiem.

Piezīme! ESPD iepirkumu atlases prasību ievadi sistēmā sk. 15.6.4 ESPD izslēgšanas nosacījumu un atlases prasību ievade.

Attēls 156. Piedāvājuma ievade prasībai

Saskarnes elements

Apraksts

Iepirkuma prasība

Prasības informācija un piedāvājuma statuss šai prasībai.

Paskaidrojošie dokumenti un pielikumi

 

Pretendenta piedāvājums

Laukā pretendents raksta savu piedāvājumu.

Datni var pievienot pēc prasības piedāvājuma saglabāšanas.

Saglabāt kā pabeigtu

Uzklikšķinot piedāvājums prasībai tiek atzīmēts kā pabeigts.

Prasības pabeigšanu var atzīmēt arī prasību sarakstā, uzklikšķinot ikonai

Saglabāt kā melnrakstu

Uzklikšķinot piedāvājums prasībai tiek saglabāts kā melnraksts.