Protokola ģenerēšana

Lai ģenerētu sēdes protokolu, sēdes formā uzklikšķina pogai Ģenerēt protokolu un norāda dalībniekus, kuri piedalījās sēdē:

Attēls 87. Protokola ģenerētāja izvēle

Sēdes dalībnieku atzīmē sarakstā un uzklikšķina pogai  Ģenerēt protokolu – sistēma izveido protokola dokumentu ar datni .pdf formātā.

Piezīme! Ģenerējot sēdes protokolu, tiek dzēsta gan iepriekš ģenerētā datne, gan manuāli pievienotās datnes.