Protokola manuāla pievienošana

Lai pievienotu protokolu, uzklikšķina ikonai  vai pogai Pievienot protokolu, ieraksta dokumenta informāciju un augšupielādē vienu vai vairākas datnes, vai pievieno datnes no repozitorija (sk. 2.4 Dokumentu un datņu pievienošana).

Lai pievienotu papildu datnes, atver protokola dokumenta kartiņu un pievieno datnes.