Reģistrācija nolikuma saņemšanai

Lai reģistrētos nolikuma saņemšanai, saņemtu paziņojumus, kas saistītas ar šo iepirkumu (piemēram, paziņojumu, ka IK nopublicēja grozījumus), iepirkumu sarakstā uzklikšķina zvaigznītei  ailē „Favorīts” – tiek atvērta forma reģistrācijai nolikuma saņemšanai un organizācijas ieinteresēto personu norādīšanai.  Šajā formā norādītie lietotāji attiecas (ir vieni un tie paši) uz visiem iepirkuma posmiem, uz visiem šīs organizācijas piedāvājumiem. Informācija par šiem lietotājiem nav pieejama Iepirkuma komisijai.

Piezīme! Atbildīgo par katru konkrēto piedāvājumu norāda formā “Atbildīgās personas maiņa” (sk. 15.5.3 Atbildīgās personas maiņa).

Piezīme! Iepirkumiem, kuriem piedāvājumu iesniegšana EIS nav paredzēta, darbība nav paredzēta un,  uzklikšķinot uz zvaigznītes, tiek attēlots informatīvs paziņojums.

Lai atteiktos no nolikuma saņemšanas, iepirkumu sarakstā uzklikšķina zvaigznītei  ailē „Favorīts”.

Attēls 146. Atbildīgās persona un reģistrācija nolikuma saņemšanai

Saskarnes elements

Apraksts

Iepirkums

Iepirkuma informācija

Pretendents

Informācija, vai pretendents pieteicies nolikuma saņemšanai.

Lai reģistrētos nolikuma saņemšanai, atzīmē izvēles rūtiņu Reģistrēties iepirkuma nolikuma saņemšanai un saglabā informāciju.

Lai atteiktos no nolikuma saņemšanas, uzklikšķina pogai Pārtraukt nolikuma saņemšanu.

Iepirkuma nolikuma dokumentācijas saņēmēji

Lietotāji, kuriem tiks nosūtīta iepirkuma dokumentācija – galvenais atbildīgais un atbildīgais par piedāvājumu.

Piezīme! Bloks pieejams, ja piegādātājs reģistrējies nolikuma saņemšanai, t.i., atzīmēta atbilstošā izvēles rūtiņa.

Lai pievienotu atbildīgos, ieraksta lietotājvārdu un veic meklēšanu. Pie lietotāja ieraksta uzklikšķina bultiņai  un norāda atbildības pakāpi.

Ja nepieciešams pievienot jaunu sistēmas lietotāju, uzklikšķina ikonai  – tiek atvērta forma uzdevuma nosūtīšanai administratoram.

 Pārtraukt nolikuma saņemšanu

Uzklikšķinot tiek atcelta reģistrācija nolikuma saņemšanai.