logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
LVRTC e-paraksts piedāvājumos

17.06.2018 00:00


Lai varētu izmantot e-parakstu, pārlūkprogrammā jāiespējo e-paraksta spraudnis.


Kā iespējot e-parakstītāja spraudni pārlūkprogrammā sk. pamācību e-paraksta mājaslapā vietnē: https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/buj/eparaksts_eid/eParaksts_spraudna_iespejosana,_apliecinot_identitati_portalos_ar_eID_karti

Kā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centra uzturēto drošo elektronisko parakstu parakstīt piedāvājumu e-konkurus apakšsistēmā sk. pamācību: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/AttachedFiles/piedav_parakst.docx

 

UZMANĪBU

EIS e-konkursu apakšsistēmā parakstīt dokumentus ir iespējams tikai ar eParaksta karti un eID.

Ar eParaksts mobile parakstīt dokumentus nevar.