logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Jauna iepirkuma procedūru kārtība!

27.12.2018 00:00


No 2019.gada 1.janvāra iepirkumos* piedāvājumus iesniedz tikai elektroniski.


  Grafiks tiesību aktos noteiktajai pārejai uz pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu tikai elektroniskā formā
 

 * attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem elektroniska piedāvājumu iesniegšana no 2019.gada 1.janvāra stājas spēkā pakāpeniski, paredzot atšķirīgus pārejas periodus noteiktām pasūtītāju grupām, sk. Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 3.punktu

Elektroniska piedāvājumu iesniegšana iepirkuma procedūrās ir paredzēta EIS e-konkursu apakšsistēmā. Lai komersanti varētu iesniegt savus piedāvājumus EIS, tiem ir jābūt reģistrētiem sistēmas lietotājiem.

Informācija par reģistrēšanās kārtību, t.sk. reģistrācijas veidlapas ir pieejamas EIS mājas lapas sadaļā Reģistrācijas informācija.

Sekmīgai iepirkuma procedūras veikšanai aicinām laikus reģistrēties Elektronisko iepirkumu sistēmā. Savlaicīga reģistrēšanās sistēmā palīdz kvalitatīvāk izstrādāt iepirkuma dokumentāciju, tādējādi izvairoties no kļūdām un pārpratumiem.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar EIS atbalsta konsultantiem (zvanu centra tālrunis: 66155511, lietotāju atbalsta sniegšanas sistēmas e-pasts: eis@vraa.gov.lv).