logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
13.03.2018
BIOR 2018/12/AK
Barotņu un reaģentu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Lelde Grantiņa-Ieviņa, lelde.grantina-ievina@bior.lv
Jeļena Avsejenko, jelena.avsejenko@bior.lv
Žanete Šteingolde, zanete.steingolde@bior.lv
Zita Muižniece, zita.muizniece@bior.lv
Alla Cibrovska, alla.cibrovska@bior.lv
Svetlana Makarova, svetlana.makarova@bior.lv
Halina Bila, halina.bila@bior.lv
Piegāde
33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
940500.00 EIRO
36 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU ANGĻU
 Noslēgts
13.03.2018
27.04.2018 10:00
27.04.2018 10:00 (plānots)
27.04.2018 10:01