logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
18.04.2018
FM2018/23 (TP IZV)
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_10_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”
Nav
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Aija Apšeniece, aija.apsniece@fm.gov.lv, tālrunis: 67083974
Pakalpojums
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
no 42000.00 līdz 143999.00 EIRO
210 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Izbeigts
18.04.2018
14.05.2018 15:00 (plānots)
14.05.2018 15:00 (plānots)
14.05.2018 15:00