logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
11.04.2018
RPD 2018/26
"Transporta pakalpojumu nodrošināšana pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā"
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Kristīne Kokoreviča, kristine.kokorevica@rezekne.lv.
Jeļena Krauliša, jelena.kraulisa@rezekne.lv, tālrunis: 64607669
Pakalpojums
3. Pasažieru un kravu gaisa transporta pakalpojumi, izņemot pasta transporta pakalpojumus
60140000-1 Neregulāri pasažieru pārvadājumi
18000.00 EIRO
4 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
11.04.2018
03.05.2018 14:00
03.05.2018 14:00 (plānots)
03.05.2018 14:15