Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
17.04.2018
RPD 2018/27
"Robežu kadastrāla uzmērīšana, zemes vienības topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Rēzeknes pilsētas pašvaldības piekrītošajiem zemesgabaliem"
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Not
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Jeļena Krauliša, jelena.kraulisa@rezekne.lv
Jūlija Caune, julija.caune@rezekne.lv, tālrunis: 64607621
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71250000-5 Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi
No
52000.00 EUR
No
15 Months
No
No
One lot
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
17.04.2018
03.05.2018 14:00
03.05.2018 14:00 (scheduled)
03.05.2018 14:28