logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
17.04.2018
RPD 2018/27
"Robežu kadastrāla uzmērīšana, zemes vienības topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Rēzeknes pilsētas pašvaldības piekrītošajiem zemesgabaliem"
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Jeļena Krauliša, jelena.kraulisa@rezekne.lv
Jūlija Caune, julija.caune@rezekne.lv, tālrunis: 64607621
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71250000-5 Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi
52000.00 EIRO
15 Mēneši
Tikai vienu daļu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
17.04.2018
03.05.2018 14:00
03.05.2018 14:00 (plānots)
03.05.2018 14:28