logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
20.04.2018
BIOR 2018/19/AK/ERAF
Diagnostiskie reaģenti
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Lelde Grantiņa-Ieviņa, lelde.grantina-ievina@bior.lv
Žanete Šteingolde, zanete.steingolde@bior.lv
Alla Cibrovska, alla.cibrovska@bior.lv
Dina Cīrule, dina.cirule@bior.lv
Halina Bila, halina.bila@bior.lv
Piegāde
33694000-1 Diagnostiskie reaģenti
500000.00 EIRO
24 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
20.04.2018
25.05.2018 10:00 (plānots)
25.05.2018 10:00 (plānots)
25.05.2018 10:00