logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
18.06.2018
FM2018/31 (TP IZV)
2007.–2013. gada ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda (specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.) ieguldījumu kultūrvides attīstībā ieviešanas efektivitātes izvērtējums
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”
Not
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Aija Apšeniece, iepirkumi@fm.gov.lv
No
Service
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
No
from 42000.00 till 143999.00 EUR
No
168 Days
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
18.06.2018
10.07.2018 14:00
10.07.2018 14:00 (scheduled)
10.07.2018 14:00