logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
04.06.2018
LNP2018/4/ELFLA
Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve.
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos
Not
Lubānas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054159
Egils Rēvelis, egils.revelis@lubana.lv, tālrunis: 64894941
No
Construction works
45233120-6 Ceļu būvdarbi
No
from 170000.00 till 270000.00 EUR
No
15 Months
No
No
Lubānas novada pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma un tilta pār Liedi pārbūve
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
04.06.2018
25.06.2018 14:00
25.06.2018 14:00 (scheduled)
25.06.2018 14:00