Elektronisko iepirkumu sistēma
Terminated
07.08.2018
FM2018/30 (TP IZV)
Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli ekonomiskais novērtējums
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”
Not
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Aija Apšeniece, iepirkumi@fm.gov.lv, tālrunis: 67083974
No
Service
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
No
from 42000.00 till 143999.00 EUR
No
301 Days
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Closed
07.08.2018
27.08.2018 14:00
27.08.2018 14:00 (scheduled)
27.08.2018 14:00