logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
07.08.2018
FM2018/30 (TP IZV)
Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli ekonomiskais novērtējums
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”
Nav
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Aija Apšeniece, iepirkumi@fm.gov.lv, tālrunis: 67083974
Pakalpojums
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
no 42000.00 līdz 143999.00 EIRO
301 Dienas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Izbeigts
07.08.2018
27.08.2018 14:00
27.08.2018 14:00 (plānots)
27.08.2018 14:00