logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
16.05.2018
ANP2018/25
Alūksnes PII “SPRĪDĪTIS” iekšējo inženiertīklu pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Būvdarbi
45331000-6 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana
1.00 EIRO
6 Mēneši
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” iekšējo inženiertīklu pārbūve, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā).
Visām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
16.05.2018
06.06.2018 14:00
06.06.2018 14:00 (plānots)
06.06.2018 14:00