logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
18.05.2018
ANP2018/24
Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_03_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Piegāde
09134200-9 Dīzeļdegviela
1500000.00 EIRO
60 Mēneši
Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu vajadzībām (atbilstoši nolikuma 1.pielikumam ”Tehniskā specifikācija”).
Visām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
18.05.2018
25.06.2018 14:00
25.06.2018 14:00 (plānots)
25.06.2018 14:30