logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
18.05.2018
ANP2018/24
Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām
Public Procurement Law
Open competition
PIL_03_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
No
Delivery
09134200-9 Dīzeļdegviela
No
1500000.00 EUR
No
60 Months
No
No
Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu vajadzībām (atbilstoši nolikuma 1.pielikumam ”Tehniskā specifikācija”).
All lots
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
18.05.2018
25.06.2018 14:00
25.06.2018 14:00 (scheduled)
25.06.2018 14:30