logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
14.06.2018
FM2018/35(TP IZV)
3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”
Not
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Nataļja Lipina, iepirkumi@fm.gov.lv, tālrunis: 67083865
No
Service
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
No
from 42000.00 till 143999.99 EUR
No
224 Days
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
14.06.2018
05.07.2018 14:00
05.07.2018 14:00 (scheduled)
05.07.2018 14:01