logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
14.06.2018
FM2018/35(TP IZV)
3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”
Nav
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Nataļja Lipina, iepirkumi@fm.gov.lv, tālrunis: 67083865
Pakalpojums
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
no 42000.00 līdz 143999.99 EIRO
224 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
14.06.2018
05.07.2018 14:00
05.07.2018 14:00 (plānots)
05.07.2018 14:01