logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
10.05.2018
DRS 2018/43/ERAF
Transportinkubatora jaundzimušo pārvietošanai un jaundzimušo reanimācijas galda iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Daugavpils reģionālā slimnīca, reģ. numurs: 41503029600
Inna Lauska, iepirkumi@siadrs.lv, tālrunis: +371 654 05190
Olga Lakomko-Ulpe, iepirkumi@siadrs.lv, tālrunis: +371 654 05190, fakss: +371 654 05254
Piegāde
33100000-1 Medicīniskās ierīces
66661.16 EIRO
27 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
10.05.2018
28.05.2018 09:30
28.05.2018 09:30 (plānots)
28.05.2018 09:30