logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
21.05.2018
FM2018/41 (TP IZV)
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Aija Apšeniece, iepirkumi@fm.gov.lv, tālrunis: 67083974
Pakalpojums
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
no 42000.00 līdz 143999.00 EIRO
210 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
21.05.2018
11.06.2018 14:00 (plānots)
11.06.2018 14:00 (plānots)
11.06.2018 14:00