Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
21.05.2018
FM2018/41 (TP IZV)
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Not
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Aija Apšeniece, iepirkumi@fm.gov.lv, tālrunis: 67083974
No
Service
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
No
from 42000.00 till 143999.00 EUR
No
210 Days
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Suspend
21.05.2018
11.06.2018 14:00 (scheduled)
11.06.2018 14:00 (scheduled)
11.06.2018 14:00