logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
11.06.2018
LNS 2018/1
Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums-2018
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Latvijas Nedzirdīgo savienība, reģ. numurs: 40008000615
Aija Sannikova, iepirkumi@lns.lv
Piegāde
33196200-2 Palīgierīces invalīdiem
164000.00 EIRO
4 Mēneši
Surdotehnisko palīglīdzekļu piegāde
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
11.06.2018
17.07.2018 11:00
17.07.2018 11:00 (plānots)
17.07.2018 11:30