Elektronisko iepirkumu sistēma
Piedāvājumi atvērti
24.05.2018
RBR 2018/8
Rail Baltica energy subsystem procurement and deployment strategy / Rail Baltica enerģijas apgādes apakšsistēmas iepirkums un ieviešanas stratēģija
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Toms Pelčers, toms.pelcers@railbaltica.org, tālrunis: +37127292146
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71300000-1 Inženiertehniskie pakalpojumi
no 0.01 līdz 375000.00 EIRO
8 Mēneši
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
ANGĻU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
24.05.2018
16.08.2018 15:00
16.08.2018 15:00 (plānots)
16.08.2018 15:00
12.09.2018 (plānots)
05.10.2018 (plānots)