Elektronisko iepirkumu sistēma
Contract signing
24.05.2018
RBR 2018/8
Rail Baltica energy subsystem procurement and deployment strategy / Rail Baltica enerģijas apgādes apakšsistēmas iepirkums un ieviešanas stratēģija
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Toms Pelčers, toms.pelcers@railbaltica.org, tālrunis: +37127292146
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71300000-1 Inženiertehniskie pakalpojumi
No
from 0.01 till 375000.00 EUR
No
8 Months
No
No
Economically advantageous tender
No
English
 Valuation closed
24.05.2018
16.08.2018 15:00
16.08.2018 15:00 (scheduled)
16.08.2018 15:00