logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
01.06.2018
LV KĶI 2018/7-AK-ERAF
Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_12_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Atvasināta publiska persona, reģ. numurs: 90002128378
Iveta Ušacka, koks@edi.lv
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
200000.00 EIRO
no  03.09.2018 līdz  30.12.2019
Līguma noslēgšanas termiņš ir informatīvs
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Izbeigts
01.06.2018
17.07.2018 11:00
17.07.2018 11:00 (plānots)
17.07.2018 11:00