logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
08.06.2018
BIOR 2018/24/AK
Hromatogrāfijas materiālu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Kristīne Pētersone, kristine.petersone@bior.lv
Piegāde
33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
435000.00 EIRO
36 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
08.06.2018
17.07.2018 11:00
17.07.2018 11:00 (plānots)
17.07.2018 11:00