logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
08.06.2018
BIOR 2018/24/AK
Hromatogrāfijas materiālu piegāde
Public Procurement Law
Open competition
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Kristīne Pētersone, kristine.petersone@bior.lv
No
Delivery
33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
No
435000.00 EUR
No
36 Months
No
Yes
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
08.06.2018
17.07.2018 11:00
17.07.2018 11:00 (scheduled)
17.07.2018 11:00