Elektronisko iepirkumu sistēma
Terminated
08.06.2018
LRLM2018/28-3-03/10ESF
Par Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
ESF projekts Nr.9.2.1.1/15/I/001 „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
Not
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Liene Zaķe, liene.zake@lm.gov.lv, tālrunis: 67021517
No
Service
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
73300000-5 Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde
No
from 144000.00 till 180000.00 EUR
No
from  08.06.2018 till  31.03.2022
No
No
Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde un tipogrāfiska izdošana, t.sk. vismaz 8 (astoņu) terminu skaidrošanas (definēšanas) pasākuma nodrošināšana, un vērtējuma sniegšana par projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros veidotajos metodiskajos materiālos lietotās terminoloģijas vienotu izpratni
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Closed
08.06.2018
13.08.2018 16:00 (scheduled)
13.08.2018 16:00 (scheduled)
13.08.2018 16:00