logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
13.06.2018
MND 2018/33
Mārupes pamatskolas piebūves un sporta laukuma izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Mārupes novada dome, reģ. numurs: 90000012827
Inga Galoburda, inga.galoburda@marupe.lv
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
143999.99 EIRO
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
13.06.2018
18.06.2018 10:00
29.06.2018 11:00
29.06.2018 11:00 (plānots)
29.06.2018 11:30