logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
20.06.2018
MND 2018/26
Degvielas iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Mārupes novada dome, reģ. numurs: 90000012827
Iveta Strūģe, iveta.struge@marupe.lv
Piegāde
09132100-4 Bezsvina benzīns
143999.99 EIRO
36 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
20.06.2018
10.07.2018 15:00
10.07.2018 15:00 (plānots)
10.07.2018 15:00