logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
28.06.2018
BNA 2018/045
Īslīces vidusskolas sporta laukuma pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Īslīces vidusskola, reģ. numurs: 90000056925
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
490000.00 EIRO
182 Dienas
Tikai vienu daļu
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
28.06.2018
31.07.2018 14:00
31.07.2018 14:00 (plānots)
31.07.2018 14:05