logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
29.06.2018
LRLM2018/28-3-14/18/ERAF
Adopcijas reģistra papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Sarmite Zandare, sarmite.zandare@lm.gov.lv, tālrunis: 67021675
Pakalpojums
7. Ar datortehniku saistītie pakalpojumi
72212781-7 Sistēmu pārvaldības programmatūras izstrādes pakalpojumi
86776.00 EIRO
12 Mēneši
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
29.06.2018
19.07.2018 11:00 (plānots)
19.07.2018 11:00 (plānots)
19.07.2018 11:00 (plānots)