logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
29.06.2018
LRLM2018/28-3-12/17/TP
Komunikācijas kampaņa par personām ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam)
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Sarmīte Zandare, sarmite.zandare@lm.gov.lv, tālrunis: 67021675
Pakalpojums
13. Reklāmas pakalpojumi
79341400-0 Reklāmas kampaņu pakalpojumi
132975.00 EIRO
5 Mēneši
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
29.06.2018
30.07.2018 15:00 (plānots)
30.07.2018 15:00 (plānots)
30.07.2018 15:00