Elektronisko iepirkumu sistēma
Piedāvājumi atvērti
28.06.2018
Rd LD 2018/16 ESF
Veselību veicinošas fizisko aktivitāšu nodarbības dažādām vecuma grupām
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_13_2.pielikums_pakalpojumi (no 42 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/021 "Mēs par veselīgu Rīgu! - daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slīmību profilakses pasākumi"
Nav
RD iestāde: RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 212, reģ. numurs: 90011524360
Nikola Tilgale-Platace, nikola.tilgale-platace@riga.lv
Pakalpojums
26. Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi
92000000-1 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi.
no 0.01 līdz 93636.37 EIRO
18 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
28.06.2018
16.07.2018 16:30
13.07.2018 15:00 (plānots)
16.07.2018 16:30