Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
28.06.2018
Rd LD 2018/16 ESF
Veselību veicinošas fizisko aktivitāšu nodarbības dažādām vecuma grupām
Public Procurement Law
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_13_2.pielikums_pakalpojumi (no 42 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/021 "Mēs par veselīgu Rīgu! - daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slīmību profilakses pasākumi"
Not
RD iestāde: RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 212, reģ. numurs: 90011524360
Nikola Tilgale-Platace, nikola.tilgale-platace@riga.lv
No
Service
26. Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi
92000000-1 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi.
No
from 0.01 till 93636.37 EUR
No
18 Months
No
Yes
One or more lots
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Tenders/applications open
28.06.2018
16.07.2018 16:30
13.07.2018 15:00 (scheduled)
16.07.2018 16:30