logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izbeigts
05.07.2018
JPD2018/83/AK
Jelgavas Kultūras nama fasādes - pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, kanalizācijas tīklu pārbūve, drenāžas izbūve, zibens novadīšanas sistēmas zemējuma kontūras izveide
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Jelgavas pilsētas dome, reģ. numurs: 90000042516
Anna Rubene, anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005584, fakss: 63005511
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra", reģ. numurs: 90001282471
Būvdarbi
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
434000.00 EIRO
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Izbeigts
05.07.2018
23.07.2018 10:00
23.07.2018 10:00 (plānots)
23.07.2018 10:01