Elektronisko iepirkumu sistēma
Terminated
05.07.2018
JPD2018/83/AK
Jelgavas Kultūras nama fasādes - pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, kanalizācijas tīklu pārbūve, drenāžas izbūve, zibens novadīšanas sistēmas zemējuma kontūras izveide
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
Jelgavas pilsētas dome, reģ. numurs: 90000042516
Anna Rubene, anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005584, fakss: 63005511
Yes
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra", reģ. numurs: 90001282471
Construction works
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
No
434000.00 EUR
No
4 Months
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Closed
05.07.2018
23.07.2018 10:00
23.07.2018 10:00 (scheduled)
23.07.2018 10:01