logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
04.07.2018
SIA DDzKSU-2018/033K
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nometņu ielā 66, Daugavpilī
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", SIA, reģ. numurs: 41503002485
Ineta Suhanova, ineta.suhanova@ddzksu.lv
Būvdarbi
45220000-5 Inženiertehniskie un celtniecības darbi
510000.00 EIRO
8 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
04.07.2018
02.08.2018 15:30
02.08.2018 15:30 (plānots)
03.08.2018 10:30